אודות

לאחר העקירה, רובם המוחלט של תושבי גוש קטיף שמרו על המסגרות הקהילתיות והתארגנו באופן עצמאי בכדי לפעול להקמת הישובים החדשים וחזרה לחיים מלאי תוכן ועשיה.

מתוך מציאות זו , ביוזמת רבני גוש קטיף, הוקם ועד מתיישבי גוש קטיף במתכונתו הנוכחית אשר מרכז את הפעילות הרוחבית למען תושבי גוש קטיף.
בתוך הועד קיים "פורום העשרה" המורכב מראשי קהילות וקבוצות נוספות המייצגות את כלל תושבי הגוש.

הוועד פועל בשלוש מגמות מרכזיות :
1. פעילות מול הממשלה והקהילות
לקידום הטיפול בצרכים השונים באתרים הזמניים ובישובי הקבע.
2. שמירת הקשר החי בין אנשי גוש קטיף
ברבדים שונים של נוער, בוגרים וברמה הקהילתית כמנוף לצמיחה מתוך הקישור הבריא לגוש קטיף.
3. השמעת הקול הציבורי
של אנשי גוש קטיף בסוגיות שונות.

בתחום פעילות מול הממשלה והקהילות:
• פעילות מול מנהלת תנופה ומשרדי ממשלה לקידום נושאים שונים.
• קידום חקיקה והחלטות ממשלה.
• דחיפה להקמת ועדת החקירה הממלכתית.
• ריכוז שדולת גוש קטיף בכנסת.
• גיוס משאבים לקהילות.
• סיוע למשפחות מוחלשות.
• טיפול במגוון רחב של צרכים העולים מהשטח.


בתחום שמירת הקשר החי בין אנשי גוש קטיף:
• פעילות נוער משותפת בקיץ ובמספר אירועים במהלך השנה.
• הוצאת עלון לתושבי הגוש.
• אירועים משותפים לאנשי הגוש.


בתחום השמעת הקול הציבורי:
• העלאת מודעות לנושאים שונים ש"תקועים".
• הקמת מליאה של יישובי הקבע של גוש קטיף.


בשנים האחרונות פעלנו והצלחנו בס"ד , יחד עם שותפים רבים להגיע לשינויים משמעותיים בתחום הפיצוי האישי, הקהילתי, החקלאי והעסקי יחד עם ליווי התקדמות יישובי הקבע.