יצירת קשר

  טלפון /פקס/נייד מייל

משרדי הועד
כתובתנו: אחוזת אתרוג ת.ד. 450 מיקוד 79411

רבקה טלמן – מזכירה

אליעזר אוירבך - מנהל

חמוטל כהן

 

טלפון: 08-9738000
פקס:   08-9738024

נייד: 054-6672851

נייד: 054-5236832

נייד: 054-2335631

 


vaad@4katif.org.il

rivka@4katif.org.il

4eliezer@gmail.com

hamutal@4katif.org.il

 

תחום קהילתי

חגית ירון

נייד: 054-6672846

chagit@4katif.org.il

קשרי חוץ

דרור ונונו

עוזרת הסברה אנגלית: שפרה שומרון

נייד: 054-7775662

משרד:08-9738122

gkatif@netvision.net.il 

shifra@4katif.org.il

תרומות
רבקה טלמן
נייד: 054-6672851 vaad@4katif.org.il

פרויקטים: כב' בשבט ויום השנה, וכו'
אסנת לברן
סיגל סופר
רותי פינסקי


בית מדרש כיסופים - ותוכנית בת מצוה
הילה וולברשטיין
רבקה טלמן 
סיגל סופר

נייד:  052-0526510020 
משרד: 08-9738016
משרד: 08-9738013
משרד: 08-9738026


נייד 054-6673659
נייד 054-6672851
נייד 0545236599

 lea@4katif.org.il
osnt@4katif.org.il
sigal@4katif.org.il
ruti@4katif.org.ilhila@4katif.org.il

vaad@4katif.org.il
sigal@4katif.org.il

סיוע פרטני

יוני כהן

נייד: 054-5684820

yonataneved@walla.com