קהילות גוש קטיף ברחבי ארץ ישראל היום

 • תל קטיפא, כפר דרום
 • מזכירות נטע- 077-766770 פקס- 077-7667703
  דוא"ל- netamisrad@gmail.com
  רכזת קהילה- הודיה חברוני 052-8987852

 • נווה דקלים
 • כ-300
 • מזכיר- שמוליק ליזרוביץ מייל - knitzan1@gmail.com
  עלון של הישוב- לינק לאתר של היישוב - http://www.summday.co.il/nitzan/v5CpFG

 • נצרים
 • 100 (מתוכן מס' משפחות מהגוש 24)
 • משרד הקהילה- 073-2420700 office@netzerariel.org
  מזכיר הקהילה- אריק יפת 054-5684573 arik@netzerariel.org
  רכזת קהילה- הדס שימל 052-8604260 kehila@netzerariel.org

 • נצר חזני
 • 40

 • אלי סיני

 • גדיד, גן אור, נווה דקלים, נצרים, עצמונה, קטיף
 • 75

 • כפר דרום
 • 31 (מתוכן מס' משפחות מהגוש 14).
 • kdarom@walla.com

  מזכיר: אבירם צברי 054-5684213 zabarib@gmail.com

  מזכיר ענייני חוץ: אוריאל נחום 054-7800731 urielnachum@gmail.com

  רכזת תרבות: נטף טטרו 054-5236963 arbutshavei@gmail.com

  רכזת נוער בנות: לאה הודיה הלר 054-5236961 odaya@gmail.com

  רכז נוער בנים: הראל אוריין 054-6462716 oryan111@gmail.com

  וועדת קליטה: ליאורה אלפר 054-2608658

 • עצמונה
 • 89 (מתוכן כ-45 משפחות מהגוש).
 • ממלא מקום מזכיר דודי רייש 054-7775221, רכזת קהילה עידית דגורקר 054-5684644

 • כרמי קטיף
 • 75 משפחות (מתוכן מס' משפחות מהגוש כ-45)
 • מזכיר-יורם אוהב ציון, רכזת קהילה- בלהה שלמון, מס' טל' 077-6161438
  ומייל mkatif@zahav.net.il

 • אלי סיני
 • 24