קהילות גוש קטיף ברחבי ארץ ישראל היום

אבני איתן1

אבני איתן

  • כפר דרום, נוה דקלים, נצר חזני, כפר ים, שלו, עצמונה, תל קטיפא
  • 23
  • מזכיר, רכזת קהילה, טובה חדד. מס' טל'- 054-5684574 gkatifgolan@walla.com
  • מקצועות שונים חקלאות תיירות והשכרת צימרים

הישוב אבנ"י אית"ן הוקם לפני כ 34 שנים. השם אבנ"י אית"ן ראשי תיבות של 8 חברי הגרעין המקים שנהרגו . אבנ"י אית"ן מושב עובדים כ-110 משפחות. מרכז מורשת גוש קטיף בגולן באבני איתן: מקום המספר את יופי ההתיישבות ב-30 שנות גוש קטיף והמשך התיישבות הקבוצה בגולן. בפסיפס ענק, משחק מסלול ריצפתי ענק של מפת גוש קטיף, סרט תדמית, תמונות וצלילים, סיפורי ניסים ואמונה, סרט 4 מסכים צילום תאטרון קהילתי המספר את רצף ההתיישבות בחבל עזה מאברהם ויצחק עד ימינו. המקום מתאים למשפחות, ילדים, קבוצות מבתי ספר, תיכונים, ישיבות, אולפנות, מכינות, קבוצות מבוגרים לתאום ביקור: 04-6763535