ועד מתיישבי גוש קטיף
ועד מתיישבי גוש קטיף

ניצן

 


ניצן


• שם היישוב - ניצן
• יישוב/ מקור בגוש - נווה דקלים
• מס' המשפחות- כ-300
• מס' המשפחות בבתי קבע - 115
• מוסדות ביישוב - בית ספר ניצני קטיף, ישיבה גבוהה של הרב קמינצקי, בעתיד: אולפנא (בבנייה), בתי כנסת,
בית ספר יסודי.•

סיפורו של מקום -הישוב ניצן הינו ישוב קהילתי בעל צביון דתי לאומי
הישוב הוקם בשנת 1998 בשטחו של "כפר הנוער ניצנים" שנסגר.
• חינוך – מעונות, גני ילדים, בית הספר ניצני דקלים, ישיבה גבוהה, בני עקיבא.
• פרטי קשר – מזכיר – שמוליק ליזרוביץ רכזת קהילה – אסנת דורון מס' טל' 0547479915 ומייל - knitzan1@gmail.com

• עלון של הישוב - לינק לאתר של היישוב - http://www.ndn.org.il/