עולם התורה בגוש

רבני היישובים
כמעט בכל יישובי חבל עזה היו רבני ישובים, גם בחלק מהיישובים הלא-דתיים, כגון אלי סיני וניסנית, כולם מרוכזים תחת לשכת הרבנות.
דמותו של הרב נגזרה כמובן מאופיו ומהתוכן שהוא יצק לתפקיד. ובכל זאת, להיות רב בגוש קטיף זה היה תפקיד לא פשוט, משום שמעבר להתמודדותו ולמעורבותו (כבכל יישוב אחר בארץ) בתחומים חברתיים, בבעיות משפחתיות, מצוקות פרטיות וכלליות, היה הרב צריך להנהיג את הקהילה בזמנים קשים, כאשר הקשיים והניסיונות היו גדולים יותר, כמו ההתמודדות בימים של מציאות ביטחונית לא פשוטה, או תקופת המאבק בתכנית הגירוש.
לדברי הרב יגאל קמינצקי (הרב האזורי), רב יישוב היה צריך להוביל ולהביע עמדה ברורה של חיזוק האמונה, בתקופת הפיגועים והפצמרי“ם, לסייע למשפחות נפגעות טרור שביישובו, לסייע לקהילה להתמודד עם אובדן של חברים, כשבסה“כ נפגעה בגוש חצי אחוז מהאוכלוסייה.
אחת לכמה חודשים היו נפגשים כל רבני היישובים ומתכנסים בלשכה של הרב יגאל קמינצקי- שם היו דנים בסוגיות שעלו על הפרק ביישובים השונים, או סוגיות כלליות שנגעו לכלל האזור.
בעת הצורך, היה נוצר קשר גם עם רבני הישיבות והכוללים, וכך בעצם היה שיתוף פעולה בין כלל הרבנים בתוך גוש קטיף.


מועצה דתית אזורית
מיקומה של המועצה הדתית היה בנווה דקלים, אך מתוך מחשבה של הפצת התורה בכל חלקי הגוש, הקימו במועצה הדתית רשת של תלמודי-תורה אחה“צ, בהם לימדו תלמידים מישיבת ההסדר מספר פעמים בשבוע, תורה, פיוטים, יהדות, חגים וערכים, את הילדים בכל יישוב ויישוב.
כמו“כ, המועצה הדתית, הוציאה לאור דף שבועי תורני לילדים, כשבעצם היה זה הדף המנוקד הראשון והיחיד שהיה מיועד לילדים!! הוצאת הדף התרחבה, והדף הופץ אל מחוץ לגוש, בכל שבת ב10,000 עותקים!!
כחלק מפעילותה של המועצה הדתית, הוקם בגוש בית דין רבני שעסק בעיקר בדיני ממונות. הרעיון היה לפתור בדרך התורה סכסוכי שכנים או בעיות שונות בין אנשים, חקלאים וכדו‘.


חברא קדישא
המועצה הדתית נדרשה לטפל באנשים שהלכו לעולמם.
היה רצון לקבור את הנפטרים בגוש קטיף, בשל המשמעות של החיבור לארץ והקרבה למשפחה, הוקם בגוש חדר טהרה- דבר ייחודי למקום זה.


החסד בגוש
כחלק מכל עולם החסד שהיה קיים בתוך הקהילות ביישובים השונים, מתוך יוזמות פרטיות של תושבים (מתוך רצון לעזור ולסייע, ועבור הנצחה של קרובים) קמו גמחי“ם מגוונים מסוגים שונים, שסייעו לכל מי שהיה זקוק לעזרה.
כגון: שבות סיני- גמ“ח הלוואות ומענקים לנזקקים, גמ“ח למוצרי תינוקות, גמ“ח כלי עבודה, גמ“ח דלק, כלים לשמחות, כרית לברית, גמ“ח תרופות, תפילין, כלי מיטה ומצעים, שמלות כלה ועוד.